You are a true success when you help others succeed.
TRUE Original Document QRCODE
SCAN TO VERIFY

Michael Drugge - Diplom

På Sveriges främsta tekniska universitet kan man utbilda sig till civilingenjör, arkitekt, lärare och högskoleingenjör och samtidigt vara en del av ett rikt och varierat studentliv.

Michael Drugge har genomfört kursen och alla dess delar.

Läs mer om livet på KTH: https://www.kth.se/utbildning

Ladda ner & Skriv ut Diplom